KURSY

Kursy paralotniowe. Nauka latania na paralotniach.

Szkolenie do „świadectwa kwalifikacji pilota paralotni” odbywa się w dwóch etapach. Ponieważ w Polsce system szkolenia jest ujednolicony, każdy z etapów mozna ukończyć w innej szkole. Mamy zatem możliwość kontynuacji nauki w różnych ośrodkach posiadajacych certyfikat ULC w zależności od upodobania.

Poszczególne etapy szkolenia w naszej Szkole opisane są szczegółowo pod odpowiednimi klawiszami paska menu

Po uzyskaniu „Świadectwa Kwalifikacji” piloci paralotniowi mogą zdobywać uprawnienia dodatkowe do których należą:

 1. Uprawnienie do lotów / PPG/ – loty z napędem
 2. Loty z pasażerem /TANDEM/ – loty w tandemie

Osobną kategorią uprawnień są te które nie są wpisywane do świadectwa kwalifikacji, a wymagane przepisami. Są to :

 1. Uprawnienie do wykonywania lotów holowanych
 2. Uprawnienie do kierowania startami holowanymi
 3. Uprawnienie operatora wyciągarki

Sposób ich uzyskania w naszej Szkole opisany jest również pod odpowiednim klawiszem menu.

Szkolenie paralotniowe Etap I

 1. Wymagania stawiane kandydatom na pilota paralotni :
  • ukończone 15 lat za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
  • dobry stan zdrowia – nie wymaga się poświadczenia lekarskiego
  • podpisanie dokumentów przystąpienia do kursu
  • wykształcenie minimum podstawowe
 1. Szkolenie teoretyczne: – 5 godzin
 2. Szkolenie praktyczne w locie: – minimum 20 lotów
 3. Czas trwania: – ok. 5 popołudni
 4. Miejsce szkolenia: stoki szkoleniowe na terenie Jury Krakowsko –  Częstochowskiej
 5. Termin:  zajęcia prowadzone są przez cały tydzień w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Dopasowane są do możliwości czasowych kursanta. Dni szkolenia ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem czynnika pogodowego. Miejscem spotkania jest siedziba Szkoły. Dojazd na miejsce szkolenia busem Szkoły, lub dojazd własny.
 6. Cena szkolenia: 950 zł

Etap ten można również zaliczyć uczestnicząc w obozie paralotniowym w Bieszczadach w m-cach lipiec i sierpień.

Szkolenie paralotniowe Etap II

 1. Wymagania stawiane kandydatom na pilota paralotni Etap II :
  • ukończone 15 lat za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
  • dobry stan zdrowia – nie wymaga się poswiadczenia lekarskiego
  • podpisanie dokumentów przystapienia do kursu
  • wykształcenie minimum podstawowe / ksero świadectwa/
  • ukończony Etap I szkolenia
 1. Szkolenie teoretyczne: – 5 godzin
 2. Szkolenie praktyczne naziemne: nauka startu odwróconego 3 godz.
 3. Szkolenie praktyczne w locie: wykonanie 10 lotów powyżej 200 m.
 4. Czas trwania: w zależności od pogody i nabytych umiejetnosci ok. 3 dni
 5. Miejsce szkolenia:
  • Wariant I: Cezarówka Górna,loty za wyciągarką. Cena 900 zł. Miejscem spotkania jest siedziba Szkoły.
  • Wariant II: Szkolenie na wyjeździe w Alpy. Cena 1.400 PLN obejmuje wszystkie składniki kosztów tj :
   • dojazd i powrót
   • 2 x wyjazd na startowisko
   • komplet ubezpieczeń
   • opłata campingu
   • opłata „Fly Cards”
   • Nie obejmuje wyżywienia, oraz dzierżawy sprzętu / wypożyczenie ze Szkoły 300 zł /
 6. Terminy:
  • Wariant I: wszystkie dni tygodnia
  • Wariant II: zakładka „Wyjazdy”

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i skierowaniem na egzamin LKE.

Szkolenie paralotniowe – loty termiczne i żaglowe

 1. Wymagania: Posiadanie świadectwa kwalifikacji pilota paralotni lub zgody instruktora prowadzącego
 2. Szkolenie teoretyczne: – 15 godzin
 3. Szkolenie praktyczne – loty termiczne i żaglowe
 4. Czas trwania – 6 dni
 5. Miejsce szkolenia  –  Alpy Weneckie / Bassano, Aviano/
 6. Cena szkolenia – 1400 zł / bez  sprzętu/. Za wypożyczenie / skrzydło, uprząż, ratunek / na  wyjazd dopłata 300 zł/.
 7. Terminy : patrz zakładka „Wyjazdy”

Uprawnienie do lotów z napędem.

 1. Wymagania stawiane kandydatom na kurs latania z napędem plecakowym /PPG/: ukończony II etap szkolenia PP lub posiadanie świadectwa kwalifikacji
 2. Szkolenie praktyczne obejmuje 25 lotów, w tym min 3 przeloty docelowe po conajmniej 15 km. Przeloty wykonywane są w obecności instruktora. Lot wspólny na pojedynczych napędach.
 3. Opłata za szkolenie:
  • Na sprzęcie własnym: 1200 zł
  • Na sprzęcie Szkoły: 1800 zł
  • We wszystkich przypadkach uczeń-pilot bierze odpowiedzialność materialną za uszkodzenie sprzętu.
 4. Terminy: ustalenia indywidualne

Szkolenie do uprawnienia lotów z pasażerem

 1. Wymagania:
  • posiadanie świadectwa kwalifikacji
  • posiadanie minimum 60 godzin nalotu
 2. Szkolenie teoretyczne: 8h
 3. Szkolenie praktyczne: 
  • szkolenie naziemne 4h
  • szkolenie w locie 10 lotów z pasażerem
 4. Opłata za szkolenie: 600 zł

 

Uprawnienie do wykonywania lotów holowanych

Uprawnienie to nie jest wpisywane do świadectwa kwalifikacji. Potwierdzenie przebytego szkolenia dokonuje się poprzez wpis do książki lotów szkolonego lub przez wydanie zaświadczenia o nabyciu uprawnień.

 1. Szkolenie teoretyczne: 2h
 2. Szkolenie praktyczne: 10 lotów za wyciagarką
 3. Opłata za szkolenie: 
  • na własnym sprzęcie: 500 zł
  • wypożyczenie sprzętu ze Szkoły: 100 zł

Szkolenie w lotach holowanych odbywa się  w  Cezarówce Górnej kolo Jaworzna. Do holowania używana jest wyciągarka stacjonarna dwubębnowa typu „Koch”. Szkolenie trwa 1 dzień. Organizowane jest w soboty, oraz umówione wcześniej dni w tygodniu. Osoby szkolone posiadają obustronną łączność . Na startowisku znajduje się kierownik lotów / instruktor /, wyciągarkę obsługuje wyciągarkowy z uprawnieniami.

 

Szkolenie na uprawnienia kierownika startu holowanego

 1. Wymagania: posiadanie świadectwa kwalifikacji
 2. Szkolenie teoretyczne: 2h
 3. Szkolenie praktyczne: 
  • zorganizowanie startu paralotniowego
  • przeprowadzenie 30 startów pod nadzorem instruktora z upr. do lotów hol.
 4. Opłata za szkolenie: 200 zł

Szkolenie do uprawnień wyciągarkowego

Uprawnienie operatora wyciągarki paralotniowej nie jest wpisywane do świadectwa kwalifikacji. W celu udokumentowania posiadanych uprawnień wydaje się zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do obsługi wyciągarki paralotniowej nie musi posiadać świadectwa kwalifikacji.

 1. Szkolenie teoretyczne: 2h
 2. Szkolenie praktyczne: 
  • obsługa wyciągarki
  • wykonanie 50 holi pod nadzorem operatora z uprawnieniami do holowania
 3. Opłata za szkolenie: 400 zł

Obóz Bieszczady

Obóz ze szkoleniem paralotniowym.

Miejsce pobytu: „Zajazd u Flika” Dźwiniacz Dolny / koło Ustrzyk Dolnych /

 1. Cel: szkolenie pilotów paralotniowych Etap I programu szkolenia.
 2. Terminy obozów (aktualizacja 14.10.2016r.): 
  • 08.07-14.07.2017 / 6 wolnych miejsc /
  • 15.07-21.07.2017 / 6 wolnych miejsc /
  • 22.07-28.07.2017 / 6 wolnych miejsc /
  • 29.07-04.08.2017 / 6 wolnych miejsc /
  • 05.08-12.08.2017 / 6 wolnych miejsc /
 3. Opis miejsca obozu i zakwaterowanie: Obóz Paralotniowy umiejscowiony jest w wiosce Dźwiniacz Dolny koło Ustrzyk Dolnych na terenie Zajazdu u Flika. Obozowisko to duży obszar obejmujący pole namiotowe z namiotami na podestach, boisko do siatki, startowisko dla paralotni z napędem. W odległ. 400 m . góra Dźwiniacz / 170 m przewyższenia/, w pobliżu Kamienna Laworta / 270m/, oraz Bezmiechowa / 220 m /. Do dyspozycji obozowiczów zagospodarowana wiata, podwójna ubikacja, umywalnia , ognisko z kratą do grilowania, butle z gazem. Ilość miejsca zezwala na wprowadzenie samochodu w niedalekie sąsiedztwo namiotu.
 4. Wyżywienie: we własnym zakresie, do dyspozycji kuchnia gazowa, ognisko i bar
 5. Koszt obozu: 950 zł
 6. Dojazd: na miejsce obozu we własnym zakresie wg. załączonej mapki, przejazdy w ramach obozu busem Szkoły
 7. Warunki uczestnictwa:
  • ukończone 15 lat, wykształcenie minimum podstawowe
  • uzgodnienie telefonicznie lub e-mail terminu
  • wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 400 zł, na konto lub przekazem na adres szkoły, celem rezerwacji miejsca.
 8. Co ze sobą zabrać: śpiwór, karimata, buty opinające kostkę, ubranie treningowe nie krępujące ruchu / może ulec poplamieniu lub nawet zniszczeniu dlatego zabieramy coś czego nie będzie nam szkoda /, drobne naczynia biwakowe jak kubek, menażka, sztućce.
 9. Świadczenia: 
  • kurs paralotniowy etap I
  • lokalne przejazdy busem Szkoły
  • zakwaterowanie w namiotach / dla każdego uczestnika osobny namiot / . Można również skorzystać z miejscowej agroturystyki / ale już na koszt własny /.
  • ubezpieczenie OC
  • sprzęt dla każdego uczestnika kursu / najwyższy standard /
 10. Uwaga: W związku z ograniczoną ilością przyjęć (do 7 osób na jeden termin) proszę o wczesne podejmowanie decyzji uczestnictwa w obozie. Istnieje możliwość zabrania osób towarzyszących, po wcześniejszym uzgodnieniu.